Pemas erbjudande för Entreprenad

Slider image 1

ENTREPRENAD

Pema kan hjälpa dig som kund att effektivisera eller förädla din verksamhet genom smartare drift- och personallösningar inom det vi kallar bemanningsentreprenad.

Med bemanningsentreprenad avses att Pema levererar bemanning med arbetsledning och tar fullt ansvar, juridiskt och ekonomiskt, för den aktuella tjänsten eller produkten som produceras (tex att Pema självständigt driftar hela eller delar av ett lager eller en kundtjänst)
Pema driver i dag ett antal funktioner där våra kunder valt att lägga hela sitt fokus på sin kärnverksamhet och kontrakterat Pema för att driva och utveckla utvalda funktioner.
Genom att utnyttja Pema via en bemanningsentreprenad kan du som kund friställa mycket tid som istället kan användas till värdeskapande kärnverksamhet.

I en bemanningsentreprenad tar Pema ansvar för att du som kund har rätt personal med rätt kompetens och bakgrund på hela den avdelning, produktionslina eller funktion som entreprenaden gäller. Pema tar ansvar för arbetsledning och att de kvalitets och produktivitetskrav för verksamheten uppfylls. Pemas mål är att hela tiden utveckla våra kunders verksamhet.

Bemanningsentreprenad kan öka rörligheten och minska risken för dig som kund och din verksamhet. Pema bidrar med många olika värden, och ett är att vi oftast speglar vår ekonomiska ersättningsmodell inom bemanningsentreprenad utefter hur du som kund driver din affär.
Vi bygger hela tiden nya typer av affärsmodeller som stimulerar våra kunders affär och skapar bättre möjligheter till partnerskap mellan oss och vår kund. Affärsmodellerna är byggda för att kunna bidra till utveckling av kundernas affärslogik och verksamhet. Pemas affärsmodeller ska alltid generera ett högt affärsvärde för våra kunder. Till exempel kan ersättningsmodellen inom bemanningsentreprenad baseras på Pemas utförda produktivitet, effektivitet eller annan prestation. Så oavsett om du anlitar Pema för att sänka dina kostnader, eller öka din intäkt så delar vi din affärsrisk. Vi kallar det partnerskap.
Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies. Läs hela vår cookie-policy här.

Jag förstår