Integritetspolicy anställd

Slider image 1

Integritetspolicy anställd

Denna integritetspolicy omfattar personuppgiftsbehandling PEMA-koncernen utför rörande anställda som är registrerade hos PEMA.

1. Kontaktuppgifter

PEMA Sweden AB (hädanefter ”PEMA” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av PEMA Sweden AB, inklusive våra dotterbolag och underleverantörer å våra vägnar.

Om du har frågor om eller synpunkter på hur PEMA behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: personuppgifter@pemasweden.se

Adress: Box 2004, 600 02 Norrköping

2. Hur samlas mina personuppgifter in?

2.1 Avtalsskrivning

I samband med att du blir anställd på PEMA behöver du lämna ut nödvändiga kontakt- och personuppgifter. Det kan vara personnummer, adress, bankuppgifter, namn, kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till närmast anhörig.

2.2 Övriga blanketter

I samband med anställningsförfarandet kan det vara aktuellt för dig att fylla i övriga blanketter, till exempel kundspecifika blanketter, övrig information mm.

2.3 Löpande insamling under anställning

Under din anställning hos PEMA samlar vi löpande in uppgifter från och/eller om dig.

2.4 Tidigare inkommen information

Information som du har inlämnat till PEMA i egenskap av kandidat kan komma att behandlas även under din anställning.

3. Vilka av mina personuppgifter behandlar PEMA och varför?

3.1 Personinformation

Det kan vara mailadress, telefonnummer, bankuppgifter, personnummer med mera. Syftet med behandlingen är att dels utbetala lön till korrekt konto i korrekt tid, dels kontaktytor för informationsutbyte.

3.2 Anhörigas kontaktuppgifter / barnens personuppgifter

I vissa fall ber vi om nära anhörigas kontaktuppgifter såsom namn och telefonnummer med anledning av att kunna kontakta dem för information samt för korrekt utbetalning utav lön.

3.3 Känsliga personuppgifter

  • Fackligt arbete som del av tidrapport. Om vi ska kunna betala din fackliga medlemsavgift behöver du inlämna påskriven fullmaktsblankett.
  • Hälsoinformation såsom sjukfrånvaro, läkarintyg, rehabplan, arbetsskador och dylikt.

3.4 Kompetens- och kundinformation

Information som kan behandlas för att uppfylla våra avtalade åtaganden gentemot kund.

  • Certifikat och utbildningar
  • Löpande kontroll ur belastningsregister.
  • ID-handlingar så som ID06

4. Till vilka lämnar PEMA ut mina personuppgifter?

4.1 Kunder

Vi lämnar ut vissa person- och kontaktuppgifter till kunder i de fall där det är nödvändigt. I syfte att skapa en bra dialog och samarbete eftersträvar vi att både kund och anställd har varandras kontaktuppgifter.

4.2 Underleverantörer

Dina personuppgifter behandlas av våra underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Sådan behandling baserar sig på PEMAs berättigade intresse av att kunna bedriva sin verksamhet. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av våra leverantörer av följande tjänster:

  • Verksamhetssystem
  • Lön-, ekonomi- och fakturasystem
  • ID-handling så som ID06, SSG
  • E-postsystem och IT-infrastruktur
  • Rekvisitioner och beställningar av arbetskläder, annan utrustning och utbildning

4.3 Dina personuppgifter stannar inom EU

PEMA behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EEA. Vi använder endast underleverantörer inom EU.

5. Hur länge sparar PEMA mina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi omfattas av lagkrav och andra regelverk som kräver detta. Detta innebär att dina personuppgifter kan sparas upp till sjuttiofem (75) år efter avslutad anställning.

6. Dina rättigheter

6.1 Om du anser att PEMA behandlar dina personuppgifter i strid med lag har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

6.2 Du har rätt enligt lag att begära registerutdrag, begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling.
Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies. Läs hela vår cookie-policy här.

Jag förstår