Integritetspolicy kund

Slider image 1

Integritetspolicy kund

Denna integritetspolicy omfattar personuppgiftsbehandling PEMA-koncernen utför rörande kunder och kundkontakter som är registrerade hos PEMA.

1. Kontaktuppgifter

PEMA Sweden AB (hädanefter ”PEMA” eller ”vi”) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som utförs av PEMA Sweden AB, inklusive våra dotterbolag och underleverantörer å våra vägnar.

Om du har frågor om eller synpunkter på hur PEMA behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på:

E-post: personuppgifter@pemasweden.se

Adress: Box 2004, 600 02 Norrköping

2. Hur samlas mina personuppgifter in?

2.1 Registrering i samband med beställningar och löpande leverans

I samband med dialog kring beställningar, leverans, faktura och samarbetsfrågor lämnar kunden sina personuppgifter till PEMA.

2.2 Registrering i samband med offert-, anbud- och avtalsförfarande

I samband med offert-, anbud- och avtalsförfarandet mellan PEMA och kund kan du bli ombedd att lämna ut dina kontaktuppgifter med anledning av att vara till exempel fakturareferens. Likväl kan information om övriga beställare inom ditt företag hämtas in om de är beställare eller annat dylikt.

2.3 PEMAs hemsida och telefonkontakt

När du som kund kontaktar oss via kontaktformulär, e-post samt telefon.

2.4 Marknadsföring

Vid olika typer av marknadsföringsaktiviteter kan vi i syfte att marknadsföra våra tjänster köpa in ett register, söka upp publik kontaktinformation eller via tips.

2.5 Under rekryteringsprocessen

Under en rekryteringsprocess kan du förekomma i olika referenstagningar. Dina uppgifter hämtas från kandidat.

3 Vilka av mina personuppgifter behandlar PEMA och varför?

3.1 Ändamål med behandling

Vi behandlar dina kontaktuppgifter såsom mail, telefonnummer, tjänst samt namn i syfte att marknadsföra och leverera våra tjänster.

3.2 Ändamål med behandling enligt 2.5 ovan

I syfte att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess tar vi referenser.

4 Till vilka lämnar PEMA ut mina personuppgifter?

4.1 Underleverantörer

Dina personuppgifter behandlas av våra underleverantörer i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Sådan behandling baserar sig på PEMAs berättigade intresse av att kunna bedriva sin verksamhet. Dina personuppgifter kan komma att behandlas av våra leverantörer av följande tjänster:

  • Verksamhetssystem
  • E-postsystem
  • Ekonomi- och fakturasystem

4.2 Dina personuppgifter stannar inom EU

PEMA behandlar endast dina personuppgifter inom EU/EEA. Vi använder endast underleverantörer inom EU.

5 Hur länge sparar PEMA mina personuppgifter?

Vi sparar dina kontaktuppgifter så länge du som kund är aktiv beställare samt så länge vi har legala krav på oss att spara informationen.

6 Dina rättigheter

6.1 Om du anser att PEMA behandlar dina personuppgifter i strid med lag har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.

6.2 Du har rätt enligt lag att begära registerutdrag, begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling.
Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies. Läs hela vår cookie-policy här.

Jag förstår